bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Status Prawny


Nazwa szkoły brzmi: Zespół Szkół Zawodowych w Bogatyni

Szkoła jest jednostką organizacyjną prowadzoną w formie jednostki budżetowej.

Szkoła działa na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j.Dz. U. z 2016r., poz. 1943 ze zmianami).

Nie ma stron usuniętych


Wersja do druku