bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Strona BIP Zespołu Szkół Zawodowych im. św. Barbary


Zespół Szkół Zawodowych im. św. Barbary

ul. Kościuszki 33, 59-920 Bogatynia

tel./fax (0-75) 77-33-374


Zgodnie z zapisami Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) każda instytucja publiczna od Prezydenta RP do szkoły podstawowej i szpitala oraz spółki Skarbu Państwa (itd.) ma obowiązek publikacji w Internecie w ujednoliconej formie pewnych danych.

Zasady publikacji informacji w BIP reguluje Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198)

AktualnościWersja do druku