Klauzula informacyjna ZFŚS

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Klauzula informacyjna ZFŚS

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Zawodowych w Bogatyni z siedzibą Bogatynia, ul. Kościuszki 33.
 2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych e-mail – iod.zsz@powiat.zgorzelec.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO; Ustawy z dnia 4 marca 1994 o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, Regulaminu Zakładowego Fundusz Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Zawodowych w Bogatyni w celu ubiegania się o dofinansowanie ze środków ZFŚS.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 5. Zgromadzone w toku przetwarzania dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z Instrukcją kancelaryjną obowiązującą w Zespole Szkół Zawodowych.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody sprzed jej cofnięcia.
 7. Posiada Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO); Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa; Telefon: 22 531 03 00.
 8. Pani/Pana dane, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
 9. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wymaganym prawem oraz Regulaminem ZFŚS jest niezbędne w celu możliwości korzystania ze świadczeń socjalnych.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:ZSZ Bogatynia
Data utworzenia:2022-01-26
Data publikacji:2022-01-26
Osoba sporządzająca dokument:Beata Kasprzyk
Osoba wprowadzająca dokument:Beata Kasprzyk
Liczba odwiedzin:2700

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2023-11-22 14:16:14Beata KasprzykAktualizacja danychKlauzula informacyjna ZFŚS
2022-01-26 12:11:54Beata KasprzykEdycja artykułuKlauzula informacyjna ZFŚS
2022-01-26 11:59:36Beata KasprzykPublikacja artykułuKlauzula informacyjna ZFŚS