Klauzula nabór na nowe stanowiska pracy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

KALUZULA NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO, w celu spełnienia obowiązku informacyjnego określonego w artykule 13 Rozporządzenia, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Zawodowych w Bogatyni,
ul. Tadeusza Kościuszki 33, 59-920 Bogatynia.
2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych e-mail: iod.zsz@powiat.zgorzelec.pl
3. Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy przetwarzane
będą na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a RODO (np. dane o stanie zdrowia) i art. 6 ust. 1 lit. a RODO (np. numer telefonu) w zakresie udzielonej zgody w celu realizacji procesu rekrutacji na wolne stanowisko.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
5. Zgromadzone w toku przetwarzania dane osobowe przechowywane będą przez okres jednego miesiąca. Dokumenty aplikacyjne kandydata wyłonionego w postępowaniu rekrutacyjnym dołącza się do akt osobowych pracownika i przechowuje się przez okres 10 lat po ustaniu zatrudnienia.

6. Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
7. Posiada Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO); Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa; Telefon: 22 531 03 00
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane
9. Podanie przez Państwa zakresu danych osobowych przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa (art. 221 Kodeksu pracy) jest niezbędne w celu wzięcia udziału w procesie
rekrutacji. W pozostałych przypadkach podanie danych jest dobrowolne.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych szczególnej kategorii:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, które zamieściłem w CV oraz załączonych do niego dokumentach. Jestem świadomy, iż podanie danych osobowych w tym zakresie jest dobrowolne a zgoda na ich przetwarzanie może zostać cofnięta w dowolnym momencie poprzez kontakt listowny na adres Administratora bądź mailowy na adres: iod.zsz@powiat.zgorzelec.pl.

Podstawa do udzielenia zgody: art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:ZSZ Bogatynia
Data utworzenia:2022-01-21
Data publikacji:2022-01-21
Osoba sporządzająca dokument:Beata Kasprzyk
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:2299

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2023-11-22 14:13:20AdministratorAktualizacja danychKlauzula nabór na nowe stanowiska pracy
2022-11-22 13:32:01AdministratorAktualizacja danychKlauzula nabór na nowe stanowiska pracy