Klauzula informacyjna dla osób ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciela ustawowego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI LUB JEJ PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych).

 

1.            Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Zawodowych w Bogatyni, którego siedziba znajduje się w Bogatyni, przy ul. Tadeusza Kościuszki 33, telefon 75 77 33 374

2.            Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować drogą e-mailową: iod.zsz@powiat.zgorzelec.pl.

3.            Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO w związku z ustawą o zapewnieniu dostępności osobą ze szczególnymi potrzebami w celu realizacji wniosków o zapewnienie dostępności.

4.            Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia  w zakresie (dostawcom usług IT, firmą hostingowym, firmą brakującym dokumenty archiwalne, podmiotom świadczącym usługi serwisowe dla systemów informatycznych oraz usługi serwera mailowego, firmą świadczącym usługi z zakresu BHP).

5.            Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody sprzed jej cofnięcia;

6.            Posiada Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO); Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa; Telefon: 22 531 03 00.

7.            Pani/Pana dane, nie będą podlegały zautomatyzowany podejmowaniu decyzji, w tym również w formie profilowania.

8.            Podanie danych osobowych wskazanych w art. 30 w/w ustawy jest niezbędne w celu rozpatrzenia i realizacji wniosku.

9.            Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane od daty zakończenia sprawy do czasu przedawnienia roszczeń związanych z możliwością złożenia skargi do Prezesa Zarządu PEFRON.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:ZSZ Bogatynia
Data utworzenia:2022-01-25
Data publikacji:2022-01-25
Osoba sporządzająca dokument:Beata Kasprzyk
Osoba wprowadzająca dokument:Beata Kasprzyk
Liczba odwiedzin:3179

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2022-01-25 12:50:54Beata KasprzykPublikacja artykułuKlauzula informacyjna dla osób ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciela ustawowego
2022-01-25 12:45:27Beata KasprzykPublikacja artykułuKlauzula informacyjna dla osób ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciela ustawowego