Klauzula informacyjna dla rodziców, opiekunów prawnych, pełnoletnich dzieci

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

KALUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW, OPIEKUNÓW PRAWNYCH, PEŁNOLETNICH DZIECI


W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem", w celu spełnienia obowiązku informacyjnego określonego w artykule   13 Rozporządzenia, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych Państwa dzieci/podopiecznych jest Zespół Szkół Zawodowych w Bogatyni, ul. Kościuszki 33,59-920 Bogatynia.
2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych e-mail: iod.zsz@powiat.zgorzelec.pl.
3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. c, art.9 ust. 2 lit. b i c RODO oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, art. 9. ust. 2 lit. a RODO w zakresie udzielonej zgody w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zakresie realizacji zadań statutowych Zespołu Szkół Zawodowych w Bogatyni.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
5. Zgromadzone w toku przetwarzania dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z Instrukcją kancelaryjną obowiązującą w Zespole Szkół Zawodowych w Bogatyni.
6. Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. 

7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, posiada Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO); Adres Stawki 2, 00 193 Warszawa; Telefon 22 531 03 008.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:ZSZ Bogatynia
Data utworzenia:2022-01-21
Data publikacji:2022-01-21
Osoba sporządzająca dokument:Beata Kasprzyk
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:1844

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2023-11-22 14:12:43AdministratorAktualizacja danychKlauzula informacyjna dla rodziców, opiekunów prawnych, pełnoletnich dzieci