KLAUZULA INFORMACYJNA ZGŁOSZENIE NARUSZEŃ PRAWA

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

Klauzula informacyjna – zgłoszenie naruszeń prawa

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r. (dalej jako: RODO) informuję, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Zespół Szkół Zawodowych w Bogatyni.
 2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się listownie lub drogą mailowa: iod.zsz@powiat.zgorzelec.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w rozpoznania zgłoszenia i przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego dotyczącego przypadków naruszeń prawa oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu ewentualnego przekazania zgłoszenia odpowiednim organom ścigania.
 4. Administrator zapewnia poufność Pani/Pana danych, w związku z otrzymanym zgłoszeniem. Dane te mogą być udostępniane wyłącznie organom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane w okresie rozpoznania zgłoszenia, do czasu zakończenia postepowania wyjaśniającego lub innego stosownego postępowania oraz przechowywane będą w celach archiwalnych przez okres 5 lat.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody sprzed jej cofnięcia.
 7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO): Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa; Telefon: 22 531 03 00, w przypadku, gdy przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne w prawidłowej obsługi zgłoszenia.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:ZSZ Bogatynia
Data utworzenia:2022-11-16
Data publikacji:2022-11-16
Osoba sporządzająca dokument:Beata Kasprzyk
Osoba wprowadzająca dokument:Beata Kasprzyk
Liczba odwiedzin:2219

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2023-11-22 14:07:30Beata KasprzykAktualizacja danychKLAUZULA INFORMACYJNA ZGŁOSZENIE NARUSZEŃ PRAWA
2022-11-16 08:48:23Beata KasprzykDodanie zakładkiKLAUZULA INFORMACYJNA ZGŁOSZENIE NARUSZEŃ PRAWA