bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Strona BIP Zespołu Szkół Zawodowych w Bogatyni


Zespół Szkół Zawodowych w Bogatyni

ul. Kościuszki 33, 59-920 Bogatynia

tel./fax (0-75) 77-33-374

Inspektor Danych Osobowych (IOD) Stanisław Mikołajczyk

tel. IOD: 603 154 875

siedziba: pok. 311 II piętro, bud. 8a  Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu

e-mail: iod.zsz@powiat.zgorzelec.pl


Zgodnie z zapisami Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1429, z 2020 poz. 695) każda instytucja publiczna od Prezydenta RP do szkoły podstawowej i szpitala oraz spółki Skarbu Państwa (itd.) ma obowiązek publikacji w Internecie w ujednoliconej formie pewnych danych.

Zasady publikacji informacji w BIP reguluje Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1429, z 2020 poz. 695)

AktualnościWersja do druku