bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Załatwianie Spraw


  • Sekretariat szkoły przyjmuje pisma, wnioski i podania interesantów,
  • Korespondencję można dostarczyć osobiście, drogą pocztową lub e-mailem na adres: zszbogatynia@o2.pl
  • Sekretariat szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw,
  • Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z Kodeksem postępowania administracyjnego.


Wersja do druku