bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Strona BIP Zespołu Szkół Zawodowych w Bogatyni


DANE TELEADRESOWE

ulica: Kościuszki 33
kod pocztowy: 59-900 Bogatynia
miejscowość: Bogatynia
województwo: dolnośląskie
powiat: zgorzelecki
telefon: 757733374
fax: 757732179
e-mail: zszbogatynia@o2.pl
NIP: 615-12-30-818
REGON: 000024437
http://zszbogatynia.info

Inspektor Danych Osobowych (IOD) Stanisław Mikołajczyk

tel. IOD: 603 154 875

siedziba: pok. 311 II piętro, bud. 8a  Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu

e-mail: iod.zsz@powiat.zgorzelec.pl


Zgodnie z zapisami Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 2176, z 2021r. poz.1598, 1641) każda instytucja publiczna od Prezydenta RP do szkoły podstawowej i szpitala oraz spółki Skarbu Państwa (itd.) ma obowiązek publikacji w Internecie w ujednoliconej formie pewnych danych.

Zasady publikacji informacji w BIP reguluje Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 2176, z 2021r. poz. 1598, 1641).

AktualnościWersja do druku